IV. RTT150-SRG Genişletilmiş İşbirliği Çalıştayı Düzenlendi

Spektrum Röntgen Gama (SRG) X-ışın gözlemevi, 13 Temmuz 2019 tarihinde yörüngeye fırlatılmıştır. Gözlemevinin fırlatılması ile RTT150 teleskobunun bundan sonraki gözlem stratejisi ve gözlem zamanı paylaşımı, 22 Aralık 2014 tarihinde TÜBİTAK, IKI ve KFU arasında imzalanan protokol çerçevesinde belirlenmiştir. Daha önce SRG-RTT150 işbirliği konusunda, 19 Kasım 2011 (I. Çalıştay), 16 Ocak 2014 (II. Çalıştay) ve 8-9 Mayıs 2018 (III. Çalıştay) tarihlerinde TUG tarafından gerçekleştirilen ulusal çalıştayların devamı niteliğinde “IV. RTT150 - SRG Genişletilmiş İşbirliği Çalıştayı”, 25 – 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisi seminer salonunda (Antalya) gerçekleştirilmiştir. Çalıştay, kuruluşundan bu yana TUG’a pek çok katkı sağlayan ve 2000 - 2017 yılları arasında Teknik Kurul üyeliği de yapmış olan, 4 Mayıs 2019’da vefat eden Prof. Dr. Akif ESENDEMİR adına ithaf edilmiştir. Çalıştaya toplamda 46 biliminsanı katılmıştır. The Space Research Institute of the Russian Academy of Science (IKI), Kazan Federal University (KFU) ve Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPA)'den gelen katılımcılarla çalıştay, "uluslararası" nitelikte gerçekleştirilmiştir. 

Çalıştayın ana gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

1- SRG, ART - XC ve eROSITA’nın son durumu ve önümüzdeki sürecin işleyişi hakkında bilgilendirmeler.

2- RTT-150 TFOSC/MOS cihazının yeteneklerinin tanıtılması.

3- TUG teleskopları gözlem zamanlarının daha verimli kullanılması amacıyla olası bilimsel işbirliği imkanlarının tartışılması.

4- Türk araştırmacıların ART - XC’den veriler geldikten sonra yapacağı gözlemler ve bilimsel çalışmaların prosedürü hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerin alınması.

 

Çalıştay Sonuç Raporu

Çalıştay Programı

Çalıştay Posteri

Sunumlar

Dr. Rodion Burenin - SRG Current Status

Prof. Dr. Ilfan Bikmaev - SRG Astrometry at the stage of flight to L2 point by using RTT-150 and optical telescopes

Dr. Irek Hamitoğlu - Updates from RTT150 / MOS 

Prof. Dr. Marat Gilfanov - eRosita telescope aboard SRG: science goals and first results

Dr. Rodion Burenin - ART-XC first results

Dr. Ilfan Bikmaev - Experiences with Optical identifications of INTEGRAL hard X-ray sources by using RTT-150

Dr. Tuncay Özışık - Statistics of RTT150 Telescope

Prof. Dr. Volkan Bakış & Prof. Dr. Selçuk Bilir - Discussion for the solution of the need for spectroscopic data and observations

Hasan H. Esenoğlu & Hulusi Gülseçen -  SRG X Işın Gözlemevi: Büyük Veri

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Aliş - Galaksi Kümeleri ve Çoklu Cisim Tayfölçümü (MOS)

Dr. Tenay Saguner Rambaldi - SRG/ART-XC and RTT150 Collaboration: Identification of Galactic X-Ray Binaries Through Photometric and Spectroscopic Observations

 

 

 

Fotoğraflar

30.10.2019
-A +A