TUG Robotik T60 Teleskobu’nda Gama Işın Patlaması Gözlendi.

TUG’da bulunan Robotik T60 Teleskobu (0.6 m. RC teleskop) ile 9 Ağustos 2018 gecesi saat 23:31:13 (GMT+3)’te, GRB180809B bölgesindeki gama ışın patlaması (Moss et al. GCN 23105) Swift uydusu1 alarmından 54 saniye sonra optik olarak gözlenmiş ve GRB kaynağı Ra: 19h 58m 48.0s, Dec: -15d 17m 56.7s koordinatlarında tespit edilmiştir (bkz. https://gcn.gsfc.nasa.gov/gcn3/23127.gcn3, Şekil 1). Gama Işın Patlamaları (GRB - Gamma-Ray Burst) önceden öngörülemeyen ve bir saniyeden bir kaç dakikaya kadar süren, temel olarak evrendeki en yüksek enerjiye sahip ışımalardır. İki saniyeden uzun süren gama ışın patlamaları, uzun patlamalar; daha az süreli olanlar ise kısa patlamalar olarak adlandırılır. Uzun gama ışın patlamaları, gökadalardaki büyük kütleli genç yıldızların süpernova patlamaları sonucunda meydana gelir. Kısa patlamaların mekanizması ise henüz iyi anlaşılamamıştır; ancak nötron yıldızları gibi iki kompakt nesnenin birleşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir2.

 

 

 

Şekil 1. T60’da gözlenen GRB180809B alanının (solda) STScI DSS3 alan görüntüsü (sağda) ile karşılaştırılması

 

Referanslar:

[1] Swift Gamma-Ray Burst Mission (ya da Neil Gehrels Swift Gözlemevi), NASA tarafından, 20 Kasım 2004 tarihinde, kara deliklerin doğum çığlıkları olduğu düşünülen gama ışın patlamalarının gizemini çözmek amacıyla fırlatılan uzay teleskobu (https://www.nasa.gov/mission_pages/swift/main).

[1]https://www.eso.org/public/news/eso1049/

[1]https://archive.stsci.edu

 

15.08.2018
-A +A