TUG'dan İlk Yerli Robotik Teleskop

Teleskoplar, verilen astronomik koordinat bilgilerine göre gök cisimlerine hareket eden ve bu cisimleri belirlenen süreler boyunca görüntüleyen, optik, mekanik, elektronik ve yazılım bileşenleri olan cihazlardır. Robotik teleskoplar ise astronomik gözlemlerin gözlem sorumlusuna ihtiyaç duymadan yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Bu çalışmada, T – 40 robotik/otonom teleskopu; Meade LX 200, 40 cm optik tüp ve mekanik kundak kurgusu üzerinde tüm elektronik ve yazılım bileşenleri kendi imkânlarımızla geliştirilerek tasarlanmıştır.

    

T-40 robotik teleskop kontrol yazılımı, istemci bilgisayar için astronomi kütüphaneleri kullanılarak, UNIX mimarisinin avantajlarına sahip olan TALON yazılımı üzerinde kendi imkânlarımızla geliştirilmiştir. Socket server olarak kullanılan PXI üzerinde koşan gerçek zamanlı işletim sistemi ortamında, kontrol algoritmaları oluşturulmuş ve tasarlanan yazılım mimarisine uygun olarak gerekli tüm modüller baştan proje ekibi tarafından yazılmıştır.

Tasarlanan teleskop robotik olarak çalışabilme yeteneğine sahip olup; kubbe, odak, filtre ve CCD kontrol yazılımlarını da içermektedir. Bu yazılım bileşenlerinde odak, kubbe ve filtre kontrol yazılımları simülasyon olarak gerçekleştirilmiştir. Teleskopun yönelme için tekrarlanabilirlik ve takip testleri gökyüzünde tatmin edici sonuçlar alınarak gerçekleştirilmiştir.

Kendi imkânlarımızla robotik/otonom teleskop sistemleri geliştirerek edindiğimiz bilgi ve tecrübelerin; optik uydu gözlem teleskopları gibi savunma ve güvenlik sanayi alanları ile girişimmetre (interferometer) çalışmaları için geliştirilebilecek teleskoplara aktarılması mümkün hale gelmiştir.

06.03.2014
-A +A