RTT150 - Süzgeçler

RTT150 - Süzgeçler


RTT150 teleskobunda halen kullanılmakta olan TFOSC alıcısında aşağıdaki listede yeralan süzgeçler kullanılabilmektedir. Tabloda "Tip" kolonunda yeralan süzgeç tipleri uzerine tıklandığında o süzgece ait "Geçirgenlik Eğrisi" görüntülenir. Süzgeçlere ait geçirgenlik verilerine de aşağıdaki listeden ulaşılabilir. 

GEÇİRGENLİK VERİLERİ * 

Andover, H-alpha, λcent.: 656.3 nm, fwhm: 5.0 nm 
Andover, H-alpha, λcent.: 656.3 nm, fwhm: 2.0 nm 
Andover, OIII, λcent.: 436.3 nm, fwhm: 5.0 nm 
Andover, Near H-alpha, λcent.: 618.5 nm, fwhm: 5.0 nm 

Asahi, H-beta, λcent.: 485.8 nm, fwhm: 10.4 nm 
Asahi, HeII, λcent.: 468.4 nm, fwhm: 10.4 nm 
Asahi, CaII K, λcent.: 392.7 nm, fwhm: 10.2 nm 
Asahi, OII, λcent.: 373.1 nm, fwhm: 10.2 nm 
Asahi, OIII, λcent.: 435.3 nm, fwhm: 9.4 nm 

Asahi, Bessel U, 60 mm, λcent.: 369 nm, fwhm: 52 nm 
Asahi, Bessel B, 60 mm, λcent.: 433 nm, fwhm: 114 nm 
Asahi, Bessel V, 60 mm, λcent.: 519 nm, fwhm: 100 nm 
Asahi, Bessel R, 60 mm, λcent.: 600 nm, fwhm: 128 nm 
Asahi, Bessel I, 60 mm, λcent.: 782 nm, fwhm: 347 nm 

Asahi, SDSS u', 60 mm, λcent.: 353 nm, fwhm: 50 nm 
Asahi, SDSS g', 60 mm, λcent.: 486 nm, fwhm: 175 nm 
Asahi, SDSS r', 60 mm, λcent.: 626 nm, fwhm: 150 nm 
Asahi, SDSS i', 60 mm, λcent.: 767 nm, fwhm: 165 nm 
Asahi, SDSS z', 60 mm, λcent.: 835 nm, fwhm: >350 nm 

Asahi, ND 0.5 
Asahi, ND 1.0 
Asahi, ND 2.0 

* Üreticinin sağladığı laboratuvar ölçümleridir.

 
TFOSC SÜZGEÇLERİ
Tip Merkezi Dalgaboyu
(nm)
FWHM
(nm)
Geçirgenlik
(%)
Boyut
(mm)
Kalınlık
(mm)
Wing 1 712 6 95 Ø=49 5.6
Wing 2 754 5 98 Ø=49 5.7
Wing 3 781 4 98 Ø=49 5.8
Wing 4 812 5 98 Ø=49 5.9
Wing 5 1035 10 95 Ø=49 5.10
Wing 6 1056 10 95 Ø=49 5.10
           
* 656.92 5.0 68 50 x 50 5
* 656.39 2.0 65 50 x 50 5
Hα cont. 644.6 13.0 92 50 x 50 5
S II* 674.98 6.4 70 50 x 50 6.4
S II 672.8 7.0 85 50 x 50 6.4
S II cont. 696.4 30.0 85 50 x 50 6.4
Near Hα* 619.44 5.0 70 50 x 50 5
485.8  10.4 85 50 x 50 5
He II 468.4  10.4 85 50 x 50 5
O III* 436.96 9.4 93 50 x 50 5
O III 500.7 5.6 42 50 x 50 5
Ca II K 392.7  10.2 90 50 x 50 5
O II 373.1 10.2 80 50 x 50 5
* 2016'dan itibaren.        
         
Bessell U 369 52 60 Ø=60 5
Bessell B 433 114 68 Ø=60 5
Bessell V 519 100 85 Ø=60 5
Bessell R 600 128 80 Ø=60 5
Bessell I 782 347 97 Ø=60 5
           
SDSS u' 353 50 65 Ø=60 5
SDSS g' 486 175 90 Ø=60 5
SDSS r' 626 150 93 Ø=60 5
SDSS i' 767 165 97 Ø=60 5
SDSS z' 835 >350 95 Ø=60 5
SDSS tüm süzgeçler        
         
NÖTRAL YOĞUNLUK SÜZGEÇLERİ
Tip Optik Yoğunluk Geçirgenlik
(%)
Boyut
(mm)
Kalınlık
(mm)
03FNA010  0.5±0.04 31.62 50 x 50 2
03FNA020  1.0 ± 0.08 10.00 50 x 50 2
03FNA024 2.0 ± 0.16 1.00 50 x 50 2

Son güncelleme: 01 Kasım 2016

-A +A