TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

T60 ve T100 Teleskopları Performans Çalıştayı - I

TUG'da kuruluşlarından bugüne kadar (Her bir teleskop için bitmis dönemin son gününe kadar) T60 ve T100 teleskoplarinda yürütülen bilimsel gözlem projelerinin 2010-2011 performans değerlendirmesi çalıştayı yaklaşık 25 kişinin katılımı ile 17 Aralik 2011 tarihinde Antalya'da yapılmıştır.

Her bir projenin yürütücüsü, gelememiş ise çalıştaya katılan bir proje çalışanı tarafından sunumlar gerçekleştirilmiş, ilk sonuçlar veya yayınlanan makaleler takdim edilmiştir. Sunumlar sırasında gözlemlerde ortaya çıkan aksaklıklar ve öneriler dile getirilmiştir. Her bir projenin performansı ortaya konup, gelecek dönemlerde gözlemlerinin devam edip etmemesi konuşulmustur. Ayrıca, proje yürütücüleri ve gözlemciler tarafından TUG'dan talep edilen teknik ya da idari anlamdaki istekler not edilmiştir. Önümüzdeki dönemlerde projelerin daha verimli yürütülmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

T60 ve T100 Teleskopları Performans Çalıştayı Sonuçları

Robotik (nesne tabanlı) olarak çalışan T60 teleskobunda, teleskobun gözlem projelerine açılmasından (T60 2010C) 2011 yılının üçüncü döneminin sonuna (T60 2011C) kadar 15 farklı projenin gözlemleri yürütülmüştür. Yine aynı şekilde gözlem projelerine açılışından (T100 2010C) 2011 yılının ikinci döneminin sonuna kadar (T100 2011B) proje tabanlı çalışan T100 teleskobunda 19 projenin gözlemleri yürütülmüştür. Bu projelere ait sunumlarda gözlemler ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Gelecek dönemlerde proje gözlemlerinin devam etmesini isteyen yürütücüler devam gerekçelerini açıklamışlardır. Yürütücüsü veya temsilcisi gelmeyen projeler, çalıştayın ilanında önceden belirtildiği gibi "ileriki dönemlerde gözlem gereksinimi yok" ve/veya "gözlemleri bitti yayın bekleniyor" olarak kayıtlara geçirilmiştir.

15 adet T60 projesi arasında bu durumda olan 3 proje vardır (10CT60-68, 10CT60-70, 10CT60-71). Bunların dışındaki 12 projenin T60'da gözlemlerine devam edilmesi gerektigi kayıtlara geçmiştir.

19 adet T100 teleskopu projesi arasinda, yürütücüsü veya temsilcisi gelmeyen 5 proje olmuştur (10CT100-88, 10CT100-90, 10CT100-101, 10CT100-188, 10CT100-193). Gözlemlerde uygulanabilirlik problemi oldugu ortaya çıkan 2 proje (10CT100-95 ve 10BT100-192) iptal edilmiştir. Gözlemleri bitti veya iptal edildi olarak isaretlenen bu projelerden baska 4 projenin (10CT100-93, 10CT100-98, 10CT100-180,10CT100-191) 3 dönem (1 yıllık) gözlemlerinin yeterli olduğu anlaşılmıştır. Böylece, T100 teleskobu için kuruluşundan 2011 yılı ikinci dönem sonuna kadar sistemde kayıtlı 19 adet T100 projesi arasından 8 adet projenin gözlemlerinin gelecek dönemlerde devam edeceği ortaya çıkmış ve kabul edilmiştir.

Çalıştaya katılanlara teşekkür eder, başarılı çalışmaların devamını dilerim.

Prof. Dr. Zeki EKER
TUG Müdürü

Fotoğraflar

-A +A