TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

T60 ve T100 Teleskopları Performans Çalıştayı - II

 

Birincisi 17 Aralık 2011 tarihinde Antalya'da düzenlenen "T60 ve T100 Teleskopları Performans Çalıştayı" nın ikincisi 26-27 Ocak 2013 tarihlerinde Antalya Porto Bello Hotel'de düzenlenmiştir. Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden 36 proje yürütücüsü veya yardımcı araştırmacısının katıldığı çalıştayda T60 ve T100 teleskoplarında kuruluşlarından bugüne kadar yürütülen gözlem projeleri gözden geçirilerek elde edilen bilimsel sonuçlar ve yayınlanan makaleler sunulmuştur. Sunumlar sırasında her bir projenin performansı ortaya konup, devam edecek projelerin gelecek dönemlerdeki gözlem ihtiyaçları ve başarılı kapanan veya iptal edilen projeler belirlenmiştir. Ayrıca, proje yürütücüleri ve gözlemciler tarafından TUG'dan talep edilen teknik, akademik ya da idari anlamdaki istekler tartışılarak toplantının sonunda yazılı bir rapor haline getirilmiştir.

Toplantı sırasında T60 teleskobunda 2010C-2012C dönemleri arasında yürütülen projeler ile ilgili 15 ve T100 teleskobunda yürütülen projeler ile ilgili 25 olmak üzere toplam 40 bildiri sunulmuştur.

T60 teleskobu ile ilgili sunumlar sırasında bu teleskopta yürütülen 4 projenin gözlemlerinin bittiği ve yayın beklendiği, kalan 12 projenin ise gözlemlerinin devam etmesi gerektiği anlaşılmıştır.

T100 teleskobuna verilmiş projelerin sunumlarında 2010C-2012C dönemleri arasındaki projelerden 1 adedinin yayın yapılarak başarılı bir şekilde kapandığı, 3 projenin çeşitli sebeplerle iptal edildiği, 10 projenin gözlemlerinin yeterli olduğu, veri indirgeme ve yayın aşamasının devam ettiği, kalan 23 projenin ise gözlemlerinin devam etmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Katılımcı sayısı ve toplantıda sunulan bildiri sayısı bakımından oldukça tatmin edici geçen Çalıştay'daki bildirilerin içerik bakımından da zenginleştiği ve hatta gözlemler sonucu elde edilen verilerde bazı yeni cisim keşiflerinin yapıldığı dikkat çekmiştir.

Toplantı sonrasında bu çalıştayın gelecek yıllarda devam ettirilmesinin önemli ve gerekli olduğu, benzer bir çalıştayın RTT150 teleskobunda yürüyen gözlem projeleri için de düzenlenmesi gerektiği temenni edilmiştir.

Çalıştaya katılanlara teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

Saygılarımla

Prof. Dr. Halil KIRBIYIK
TUG Müdürü

KATILIMCILARIN ÇALIŞTAY DEĞERLENDİRMESİ

Değerli gökbilimciler,

Katılımcılar tarafından Çalıştay sonunda genel bir değerlendirme yapılmış; TUG T60 ve T100 kullanıcılarının karşılaştıkları veya akla gelen sorun ve öneriler özet olarak aşağıdaki gibi belirlenmiş ve çözüm üretilmesi için TUG Yönetimine sunulmuştur.

Sorunların çözümü için TUG yönetimi, imkanları ölçüsünde, her türlü tedbiri alacak ve gereğini yapacaktır. Ancak, her zaman olduğu gibi esirgemediğiniz görüş ve katkılarınızı beklediğimizi ifade ederek bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

1. Teleskoplarda problemler varsa bunların tespit edilmesi ve sorunların çözülmesi

a. T100 teleskobunun, kamera, teleskop ve kubbe kontrol yazılımlarının Linux ortamına geçirilmesi.
b. Teleskobun takip ve autoguider problemlerinin çözülmesi.

2. Veri standardizasyonu

a. FITS dosyalarının başlık (header) kısımlarının standartlaştırılması.
b. Dosya isimlerinin standardizasyonu.
c. Farklı parlaklıkdaki yıldızlar, farklı filtreler ve farklı poz süreleri için elde edilen fotometrik verilerin standard sapmalarını gösteren grafikler.
d. T60 verilerinin TALON sistemi kapsamında tam indirgemesinin yapılması ve bunun gözlemcilere verilmesi.
e. FITS başlık bilgilerinde WCS bilgilerinin girilmesi.
f. BDF verilerinin ayrı bir yerde toplanması ve kullanıcılara sunulması.

3. Proje Takip Sistemi

a. Proje takip sisteminin iyileştirilmesi için gerekenin yapılması.
b. Proje sonucunda çıkan yayınların PTS'ye eklenebilmesi ve bu sonuçların TUG AK tarafından yeni proje değerlendirmelerinde göz önüne alınması.
c. Gözlem sonu raporlarında proje türüne göre format olmalı.
d. PTS'de tüm proje özetleri görüntülensin.
e. PTS'de T100 teleskobunda gözlenen tüm cisimlerin görülebileceği bir nesne listesinin verilmesi.

4. Veri Arşiv Sistemi

a. 2006 da yapılan arşiv programının etkinleştirilmesi.
b. Tüm teleskop verileri için veri alım yönteminin standartlaştırılması.
c. Arşiv verilerinin proje bitiminden 1 sene sonra araştırmacılara açılması.

5. T100 Projeleri

a. T100 teleskobuna verilen gözlem projelerine tanınan öncelik sıralamasının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

6. T60'ta poz süreleri

a. Her bir görüntü için daha uzun poz süresi seçilebilmeli.
b. Toplam poz süresi kısıtlamasının kalkması akademik kurulun kararına uyulması.

7. Başarılı gözlemcilere öncelik tanınması

a. Proje bitiminden makul bir süre içerisinde yayın çıkaramayan çalışmalara öncelik verilmemeli, başarılı çalışmaların araştırmacıları da genel olarak ödüllendirilmeli.

8. Teleskoplara özgü e-posta listelerinin ve blog sayfalarının açılması ve web sitesinin güncellenmesi.

a. tug.info.tr alan adı alındı; T??@tug.info.tr türündeki e-posta listeleri açılacak.

9. Küçük bir teleskobun gözlemevi yerleşkesine konması ve standard yıldız gözlemlerinin düzenli olarak yapılması.

"TUG T60 ve T100 Teleskopları Performans Çalıştayı-II" katılımcıları.

 

TOPLANTI PROGRAMI

26 Ocak 2013, Cumartesi

09:00 - 09:30 Kayıt ve Açılış

09:30 - 12:30 Proje Sunumları

12:30 - 14:30 Öğlen Yemeği ve Tartışmalar

14:30 - 18:00 Proje Sunumları

19:00 - 21:00 Akşam Yemeği ve Tartışmalar

27 Ocak 2013, Pazar

09:30 - 12:30 Proje Sunumları

12:30 - 14:30 Öğlen Yemeği ve Tartışmalar

14:30 - 15:30 Sunumların Değerlendirilmesi ve Kapanış

 

KATILIMCILAR

 

ADI SOYADI

KURUMU

SUNUM PROJE NO

Alper ATEŞ Ege Üniversitesi 11BT100-193
Arzu YOLKOLU Ankara Üniversitesi 12BT100-317
Cafer İBANOĞLU Ege Üniversitesi 10CT100-96, 10CT100-98
Cahit YEŞİLYAPRAK Atatürk Üniversitesi 10DT60-103
Eda GÜZEL Ege Üniversitesi 10CT60-74, 12CT100-380
Emrah KALEMCİ Sabancı Üniversitesi 12BT100-332
Esin SİPAHİ Ege Üniversitesi 10CT60-72, 10CT60-73, 11DT60-243
Evrim KIRAN Ege Üniversitesi 11CT100-235
Ferhat Fikri ÖZEREN Erciyes Üniversitesi 11BT100-191
Hasan Ali DAL Ege Üniversitesi 11BT60-172, 11DT60-247, 12CT100-392
Hasan ESENOĞLU İstanbul Üniversitesi 11DT60-245, 11CT100-231, 12BT100-328
Kadri YAKUT Ege Üniversitesi 10CT60-68, 10CT60-70
Mehmet TANRIVER Erciyes Üniversitesi 10CT60-80, 10CT100-92
Mehtap ÖZBEY ARABACI ODTÜ 12AT100-275
Mustafa HELVACI Akdeniz Üniversitesi 10CT100-97, 12CT100-382
Naci ERKAN ÇOMÜ 10CT60-76, 10CT60-79, 10CT100-89, 11BT100-192
Ömer UYSAL Akdeniz Üniversitesi 12BT100-327
Ömür ÇAKIRLI Ege Üniversitesi 10CT60-71
Osman KARAKUŞ Ankara Üniversitesi 11AT100-154
Özgür BAŞTÜRK Ankara Üniversitesi 12CT100-378
Selçuk BİLİR İstanbul Üniversitesi 11BT100-184
Süleyman KAYNAR Akdeniz Üniversitesi 11CT100-236
Tansel AK İstanbul Üniversitesi 11BT100-180, 12BT100-324
Tolga GÜVER Sabancı Üniversitesi 10CT100-95, 12CT100-388
Utku DEMİRHAN Ankara Üniversitesi 11BT100-188
Volkan BAKIŞ Akdeniz Üniversitesi 11BT100-170, 12CT60-365, 11BT100-186
Zahide TERZİOĞLU Ankara Üniversitesi 11BT100-189

Fotoğraflar

-A +A