TÜBİTAK
ULUSAL GÖZLEMEVİ
Ara

TUG Ortak Kurullar Çalıştayı

Dünyadaki güncel araştırma ve gelişmelere paralel, ülkemizde astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanında yapılması gerekenleri tartışmak, gözlemsel çalışmalar için büyük teleskop ve yeni donanım ihtiyaçlarını belirlemek ve temin etmek yönünde çözüm önerilerini ortaya koymak için 29-31 Mart 2013 tarihleri arasında TUG tarafından düzenlenen çalıştay sona erdi.

TUG adına Yönetim Kurulu, Akademik Kurul ve Teknik Komisyon üyeleri ile ülkemizin çeşitli üniversitelerinin astronomi ve uzay bilimleriyle ilgili birim/bölüm temsilcilerinin yanısıra, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Uzay ve Havacılık Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK Uzay Enstitüsü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 55 kişilik bir katılımın sağlandığı çalıştayda kurumsal sunumların yapılması ve çalıştay konularının ayrıntılı tartışılması toplantının içeriğini daha da zenginleştirmiştir. TUG yönetimi için, paylaşılan tüm görüşler değerli, güç katıcı ve yol gösterici olmuştur.

Bu çalıştayda ortaya çıkan önemli sonuçları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

1) TUG şemsiyesi altında güçlerimizin birleştirilerek ulusal bir işbirliğine gidilmesi ihtiyacının vurgulanması ve bu yönde adımların atılması.

2) Astronomların büyük teleskoplara gereksinimlerinin aciliyet gösterdiği ve hızlı bir şekilde temin edilmesinin önerilmiş olması.

3) Ülkemiz astronomlarının uluslararası ortamda gösterdiği başarılar dolayısıyla her türlü desteği hakettiği ve bunun daha da arttırılması için TUG'un gözlem olanaklarını ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak geliştirmesi ve bunun başarılması yolunda TUG'un cesaretlendirilmesinin altı çizilerek bu çabaların desteklenmesi.

Çalıştayın son günü, astronomi ve uzay bilimleri ile uzay teknolojileri alanında yapılması gerekenler konusunda tesbitler yapılmış ve özellikle TUG'un misyonu çerçevesinde önemli önerileri içeren ortak bir Sonuç Bildirgesi hazırlanmıştır.

Çalıştaya katılıp birim/bölüm görüşlerini paylaşan, yararlı tartışmalar yaparak sonuç bildirgesine katkıda bulunan tüm birim/bölüm temsilcilerine, TUG kurul üyelerine, TÜBİTAK Uzay ve UDHB'nın ilgili Genel Müdürlük temsilcilerinin astronomlara destek çıkan görüş ve önerilerine ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederiz.

Çalıştay sonuç bildirgesi

 

 

Fotoğraflar

-A +A