Basık Yörüngeli Çift Sistemlerin Dikine Hız Ölçümleri (Radial Velocity Measurements of Eccentric Binary Systems)

Özet: 
Bu projede literatürde ayrıntılı incelenmesi yapılmamış uzun dönemli ve basık yörüngeye sahip çift sistemlerin tayfsal gözlemleri yapılacaktır. Gözlenen sistemlerin elde edilen tayf verilerinden dikine hızları ölçülecektir. Ölçümleri yapılan dikine hızların yardımıyla sistemlere ait yörünge parametreleri belirlenecektir. Ayrıca, seçilen sistemlerin T60 teleskobu ile fotometrik gözlemleri yapılmaktadır. Tayfsal çalışma ile elde edilen yörünge parametreleri, fotometrik analizle elde edilen parametrelerle birleştirilerek sistemi oluşturan bileşenlerin fiziksel parametreleri hesaplanacaktır. Çift sistemlerin mutlak parametreleri elde edilerek, literatürde yer alan evrim modelleri ile karşılaştırılıp evrim durumları tartışılacaktır. Basık yörüngeli bu sistemler aynı zamanda eksen dönmesi göstermektedir. Sistemlere ait bileşenlerin elde edilen mutlak parametreleri kullanılarak literatürde verilen evrim modellerinden yıldızların kuramsal ortalama iç yapı sabitlerine ulaşılır. Böylece elde edilen gözlemsel ve kuramsal iç yapı sabitlerinin uyumu incelenecektir.
-A +A