Bazı ihmal edilen örten çift yıldızların tayfsal gözlemleri - I (Spectroscopic observations of some neglected eclipsing binary stars - I )

Özet: 
Bu gözlem projesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi’nde (ÇAAM) ışık eğrisi gözlemleri sürdürülen, literatürde çok az sayıda çalışması olan bazı örten çift yıldız sistemlerin, tayfsal gözlemlerini yaparak, çift yıldızı oluşturan bileşenlerin fiziksel ve geometrik parametrelerini hassas bir şekilde elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, tayfsal gözlemler sonucunda, bileşen yıldızların dikine hız eğrileri elde edilecek, dikine hız ve ışık eğrilerinin eş zamanlı olarak birlikte çözülmesiyle bileşen yıldızların salt parametreleri (kütleleri, yarıçapları, yoğunlukları vs.) duyarlı olarak elde edilecektir.
-A +A