Cüce Novaların Uzun Dönemli Işık Değişimleri

Özet: 
Kataklismik değişen yıldızlar, bileşeninden kütle toplayan beyaz cüce ve genellikle geri tayf türü düşük kütleli kütle veren bir yıldızdan oluşan yarı-ayrık çift yıldız sistemleridir (Warner 1995). Kataklismik değişen çift sistemlerin uzun dönemli parlaklık değişimleri bize o sistemlerde gerçekleşen fiziksel süreçler hakkında bilgi sunar. Bu tür sistemlerde bazen gün bazen aylar bazen de yıl mertebesinde değişimler gözlenmiştir. Bu tür sistemlerin uzun dönemli çok renk takibi bu bağlamda önemlidir. Bu kapsamda bu proje ile kataklismik değişen yıldızların bir alt türü olan cüce novaların bazılarının T60 teleskobu kullanılarak BVRI çok-renk ışık değişimlerinin takip edilmesi ve bu değişimlere neden olan mekanizmaların araştırılması hedeflenmektedir.
-A +A