Değen çift yıldızların uzun dönemli optik değişimi

Özet: 
Yakın çift yıldızlar değen, yarı-ayrık ve ayrık sistemler olarak 3 alt grupta sınıflandırılır. Bu sistemler yakınlık etkisinden dolayı önemli ölçüde aktivite gösterirler. Bu sistemlerde tutulmalar dışında gözlenen ışık değişimlerinin kaynağı bileşenlerdeki bozulmalar ve bileşen yıldızlardaki homojen olmayan yüzey yapılarıdır. Bu proje kapsamında seçilen yakın ve etkileşen çift yıldız sistemlerinin uzun dönemli çok renk (UBVRI) fotometrik gözlemleri yapılacak ve olası uzun dönemli değişimler araştırılacaktır. Daha sonra bu değişime neden olan mekanizmalar tartışılacaktır.
-A +A