Delta Scuti türü yıldızların spektroskopisi.(Spectroscopy of delta Scuti-type stars.)

Özet: 
Değişen yıldızların alt gruplarından olan Delta Scuti türü yıldızın spektroskopik araştırması yapılacaktır. RTT150 Coude odağındaki yüksek çözünürlüklü tayfölçer ile yapılacak gözlemlerden proje yıldızların kimyasal element belirlemesi ve analizinin yapılması amaçlanmıştır. Ayrıca, yıldızların kimyasal elementleri, fizik özellikleri ve evrimsel durumlarını bağımsız belirleyerek ve analizi yaparak güvenilir atmosfer parametre değerlerini elde edeceğiz. Bunun için, geniş bir dalgaboyu aralığında ve tüm kimyasal elementleri içerek şekilde yüksek çözünürlüklü spektrumların alınması planlanmıştır. Bu gereksinimlere uygun olan RTT150’nin yüksek çözünürlüklü en iyi echelle tayfölçeri, 2Kx2K ANDOR CCD kamerasıdır. Parlaklığı 7. kadirden bir yıldızın tayfı için gerekli poz süresi toplam olarak 1-2 saat kadardır. Bu projede V bandında 6-8 kadir parlaklıklı yıldızlar seçilmiştir. Proje yıldızlarındaki parlaklık değişkenliğini analiz etmek için TFOSC ile BVRI bandlarında uzun dönemli gözlemlerine de gereksinim olacaktır. Spektral analiz ve fotometrik verilerin kullanımıyla şu sonuçları bekliyoruz: 1) seçilen delta scuti yıldızın gözlem özellikleri, temel parametreleri ve yıldız parametreleri belirlenerek, bu parametrelerin evreye bağlılığı araştırılacak. 2) LTE yaklaşımı ve non-LTE düzeltmeleri ile en çok sayıda kimyasal element belirlenecek. Ayrıca yıldız atmosferinin farklı katmanların karışımı ve yayılma (difüzyon) süreçleri konularındaki fikirlere dayanan yıldızların kimyasal bileşimindeki faklılığı analiz edeceğiz.
-A +A