Galaksi kümeleri optik galaksi yoğunluk haritaları yöntemiyle yapısal analizleri.(Structural analysis of galaxy clusters by iso-density maps.)

Özet: 
Galaksi kümeleri, daha küçük kümeler ve grupların çekimsel olarak bir araya gelmesiyle oluşur. Bu sebeple neredeyse kümelerin tamamının yakın geçmişlerinden bir çarpışmanın izlerini taşıdıkları düşünülmektedir. X-band, radyo dalga verileriyle yapılan bir çok çalışma, bu cisimlerin devinimli hayat hikayeleri hakkında deliller sunmaktadır. Biz de bu gözlem projesinde, fotometri yaparak olası gruplaşmaları optik dalga boyunda tespit etmek ve kümelerin yapısal oluşumu hakkında kanıtlar elde edebilmek.
-A +A