Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri

Özet: 
Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm Gözlemleri - ÖZET - Bu proje ile Galaksimizde bulunan bazı Süpernova Kalıntılarının (SNK) optik gözlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, optik dalgaboyunda literatürde hiç çalışılmamış ancak RTT150 ile optik ışıma tespit edilmiş Galaktik SNKlar seçilecektir. Bu gözlem sezonu için RTT150 ile optik ışıması tespit edilmiş 2 SNK seçilmiştir. Işıkölçüm gözlemlerinde [SII]/H-alfa oranına bakılacak ve SNK’ler HII bölgesinden ayırt edilecektir. Daha sonra bu bölgeler tayfsal olarak da RTT150 teleskobu ile gözlenecektir. Seçilen SNK’lerin optik dalgaboyunda hiç çalışılmamış olması gözlemlerimizin ve yeni keşiflerin önemini ortaya koymaktadır ve elde edilen sonuçlar literatüre kazandırılacaktır.
-A +A