Galaktik Süpernova Kalıntılarının Işıkölçüm ve Tayfölçüm Gözlemleri (Photometric and Spectroscopic Observations of Galactic Supernova Remnants)

Özet: 
Bu proje ile Galaksimizde bulunan bazı Süpernova Kalıntılarının (SNK) optik gözlemlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç ile 8 Galaktik SNK seçilmiştir. Gözlemler; Işıkölçüm ve tayfölçümden oluşmaktadır; RTT150 teleskobu ve TFOSC tayfölçer ve kamerası ile yapılacaktır. Işıkölçüm gözlemlerinde [SII]/H-alfa oranına bakılacak ve SNK’ler HII bölgesinden ayırtedilecektir. Tayfölçüm gözlemleri ile SNK’den gelen izinli (Halfa, Hbeta) ve yasak ([OIII] λ4363, λ4959, λ5007, [SII] λ6716, λ6731, [NII]λ6548) çizgilerin akı değerleri belirlenecek ve SNK’ye ve bulunduğu ortama ait temel fiziksel parametreler (elektron yoğunluğu, şok öncesi bulut yoğunluğu, yıldızlararası soğurma ve nötr hidrojen sütun yoğunluğu) hesaplanacaktır. Seçilen SNK’lerin optik dalgaboyunda hiç çalışılmamış olması gözlemlerimizin ve yeni keşiflerin önemini ortaya koymaktadır ve elde edilen sonuçlar literatüre kazandırılacaktır.
-A +A