Güneş Benzeri Bazı Yıldızlar Etrafında Geçiş Yöntemiyle Gezegen Araştırılması

Özet: 
Önerdiğimiz bu projede, TUG T100 Teleskopu ile yetersiz verisi bulunan ve en az bir ötegezegen bulundurduğu belirlenmiş ancak sisteme bağlı başka ötegezegenlerin de olabileceğinden şüphelenilen kısa yörünge dönemine sahip aday sistemlerin geçiş ışık eğrilerinin hassas bir şekilde elde edilmesi planlanmaktadır. Yıldız-gezegen sistemlerinden elde edilen geçiş ışık eğrileri yardımıyla uygun programlar (AstroImageJ vb.) kullanılarak gezegen varlığının araştırılması, aday ötegezegenlerin fiziksel parametrelerinin belirlenmesi ve yörünge dönem değişimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
-A +A