Kimyasal Peküler Yıldızların Doppler Görüntülemesi (Doppler Imaging of Chemically Peculiar Stars)

Özet: 
Bu projede seçilen Ap türü tuhaf (peküler) yıldızların dönme dönemi boyunca zaman serisi şeklinde gözlemleri elde edilerek yüzeylerindeki tuhaf bolluk yapılarının, Doppler Görüntüleme yöntemiyle haritalanması amaçlanmaktadır. Görsel bölge parlaklığı 5.5 – 6.5 kadir yöresinde olan bu parlak tuhaf yıldızların yüksek çözünürlüklü tayflarına ihtiyaç duyulduğundan gözlemlerin RTT150 teleskobu ve Coude tayfçekeri kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Elde edilecek tayflardan ihtiyaç duyulan yüksek Sinyal/gürültü değerine sahip çizgi profillerinin elde edilebilmesi için öncelikle En Küçük Kareler Dekonvolüsyonu (Least Squares Deconvolution – LSD) yöntemi uygulanacak ardından da çizgi profillerindeki değişimden yararlanılarak yıldızların Doppler görüntüleri elde edilecektir.
-A +A