Kimyasal Peküler Yıldızların Fotometrik İncelemesi

Özet: 
Bu çalışmada seçilen bazı Ap/Bp türü kimyasal peküler yıldızların T100 teleskobu ve SDSS fotometrik sistemi kullanılarak ışık değişimleri incelenecektir ve söz konusu kimyasal peküler yıldızların dönem analizi gerçekleştirilecektir. Kaynak listesindeki yıldızların bir kısmı için TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG)’nde yürütülen 17BRTT150-1239 no’lu proje kapsamında RTT150 teleskobu ve Coude tayfçekeri kullanılarak elde edilen tayflarla Doppler Görüntüleme çalışması gerçekleştirilmiştir. T100 teleskobunda gerçekleştirilmesi planlanan fotometrik gözlem sonuçlarının Doppler Görüntüleme çalışmasının uluslararası literatüre kazandırılması esnasında destekleyici rol oynaması ve yıldızların yüzeylerindeki bolluk leke desenlerinin ve bunların dönmeye bağlı değişimlerinin, tayfsal ve fotometrik olarak detaylı bir şekilde ortaya konulması hedeflenmektedir.
-A +A