Kısa periyotlu örten çift yıldız sistemlerinde zamanlama yöntemi ile 3. cisim araştırılması

Özet: 
Projemiz, "zamanlama" yöntemi kullanılarak seçilmiş bazı yakın örten çift yıldız sistemlerinde (Post-Common Envelope Binary Stars, PCEBs: Ortak Zarf Sonrası Çift Yıldızlar ve Kataklismik Değişenler, CV’ ler gibi) 3. cisim veya gezegen varlığının araştırılmasını kapsamaktadır. Bu araştırmalar yapılırken incelenen çift yıldız sistemlerinin örtülme zamanları incelenerek yörüngesel periyotlarında değişimlerin olup olmadığına bakılır. Bu tür sistemlerin örtülme zamanlarındaki bu değişimler bazen farklı mekanizmalardan (çift sistemdeki manyetik etkinlik veya eksen dönmesi gibi) kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden elde ettiğimiz periyot değişimlerinin gezegenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını tespit etmek ve sağlıklı sonuçlar elde etmek için bu türden sistemlerin uzun dönemli olarak gözlenmesi gerekmektedir.
-A +A