Klasik ve tekrarlayan novaların optik ve yakın kızılötesi spektrofotometrik evrimleri (Optical and near-IR spectrophotometric evolution of classical and recurrent novae)

Özet: 
Nova patlamaları, çift yıldız sistemindeki beyaz cücenin yüzeyinde termonükleer reaksiyonlarının bir sonucu oluşur. Bu reaksiyonlar sonucu sistemden atılan madde yıldızlararası ortamı zenginleştirir. Bu cisimler için asıl amaç toz oluşumu ve süreçlerinin anlamak, optik ve yakın kızılötesi (IR) tayflarındaki çizgilerin evriminin incelenmesi, farklı şiddetlerde ve zamana bağlı değişen çeşitli özgün tayf çizgilerin tespit edilmesi ve anlaşılmasıdır. Evrenin kimyasal evriminin anlaşılabilmesi için Li, Be gibi bazı temel elementlerin evrimlerinin araştırılması gereklidir. Bu elementler nova patlamasındaki gibi termonükleer sürüklenme sırasında oluştuğu düşünülmektedir (örn., Taijitsu vd. 2015, 2016). Yüksek kaliteli tayfsal gözlemler bu elementlerin araştırılması için de kullanılabilir. Nova patlama aşaması dışındaki sakin evrede yapılan gözlemler çift yıldız sisteminin bileşenleri, yığılmaya ve patlama sürecine ait parametreleri üzerine çalışmaların yapılmasına olanak tanıyacaktır. Sonuç olarak sistemin fiziksel parametrelerinin ve tayfsal evriminin araştırılması gibi konularda novaların karakteristiğini detaylı olarak inceleyebilmek ve anlamaktır. Böylesi detaylı çalışmaların sadece sınırlı sayıda nova için yapıldığı gözden kaçırılmamalıdır. Bu proje kapsamında novanın patlamadan sonraki ve sakin evredeki novaların gözlenmesi önerilmektedir.
-A +A