Küçük ve Büyük Ölçekte Yıldız Oluşumunun Fotometrik ve Spektroskopik İncelenmesi (Photometric and Spectroscopic Investigation of Small- and Large-Scale Star Formation)

Özet: 
Açık yıldız kümeleri hemen hemen aynı kimyasal bileşime ve benzer yaşta yıldızları içeren süper astrofizik laboratuarlardır. Johnson-Cousins UBVI fotometri sisteminde çok sayıda açık yıldız kümesinin homojen fotometrisini elde etmek için Sejong Açık Yıldız Küme Tarama (Sejong Open Cluster Survey (SOS)) projesi Hwankyung Sung ve ekibi tarafından başlatıldı (Sung ve diğ. 2013). SOS projesindeki açık yıldız gözlemleri CCD UBVI filtreleri ile Özbekistan Maidanak Gözlemevi’nde AZT-22 1.5m lik teleskop, Arizona Üniversitesi Steward Gözlemevi’nde Kuiper 61inç teleskobu ve CTIO da 0.9 m lik teleskop ile gözlenmiştir. TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) RTT150 teleskobu için önceki gözlemlerde eksik olan Perseus Spiral Kolu’nda yer alan bazı genç açık yıldız kümeleri CCD UBVI filtrelerinde gözlenecektir. Ayrıca, Monoceros R1 (Mon R1) molekül bulutunda yer alan seçilmiş yıldız toplulukları (stellar associations) için (Tablo 1) sepktroskopik olarak Halpha emisyonu ve 6708 Ao de Li I absorpsiyon çizgisi gözlemi yapılacaktır. Elde edilecek gözlemler yıldız oluşum aktivitesi araştırmasında kullanılacaktır.
-A +A