Küme İçi Gaz ve Galaksilerin Etkileşimi

Özet: 
Projemizin amacı Galaksi kümeleriyle ilgili iki soruya cevap bulabilmektir. İ) Galaksilerarası gazın enerji kaynağı nedir ; ii) Galaksilerarası dağınık ve sıcak küme gazında bulunan ağır metallerin orjini nedir. Galaksi kümeleri bu soruların çözümü için en uygun kaynaklardır. Bilindiği gibi aktif çekirdekler ,süpernova patlamaları çok yüksek enerji (1044 erg/s) seviyelerinde gerçeklesmektedir. Kümelerin ömürlerine kıyasla AGÇ lerin kısa ömürleri (106 yıl) gözönüne alınırsa, her 107 yılda bir şok patlama kümeye yeterli enerji sağlayabileceğini düşünmekteyiz. Helyum ve Hidrojen gibi temel gazlar büyük patlamada üretilmiştir; diğer ağır gazlar ise yıldız ortamında üretilir. Küme üyesi galaksilerde yer alan yıldız grupları, yoğun ortamda sürtünme etkileri ile yüklerini önce galaksiye daha sonra da galaksiler arası ortama bırakırlar. Amacımız; en geçerli olan bu kuramı gözlemlerimizle de doğrulamak ve metallerin orjini belirsizliğine güçlü bir cevap bulabilmektir. Diğer taraftan; Galaksi Kümelerinde tespit edilmiş olan çok sayıdaki X-ışın kaynaklarının ‘’Olası’’ Optik bileşenlerinin araştırılması ve bu çalışmayı yaparken genç Türk araştırmacıların Chandra, XMM Newton ve Suzaku gibi X-ışın uyduları ile çok bandlı dalga boylarında olduğu kadar Optik bölgede de çok bandda Optik ışınım analiz becerilerini sağlamak ve geliştirmek, böylelikle lisansüstü ve doktora öğrencilerine Türkiye ‘de Astrofizik alanında yeni nesil çalışma alanları yaratmaktır. Bu çalışmada TUG verilerine ağırlık verilmesinin en önemli nedeni sönük kaynaklara kadar inebilecek teknik donanıma sahip bir Ulusal teleskobumuzun var olması ve Türk araştırmacılar olarak Ulusal imkanlarımızla Uluslararası arenada bilimsel bir sonuca imza atma arzumuzdur.
-A +A