Metalce Fakir Yıldızlarda Kromosferik Isınma ve Salınımlar (Chromospheric Warming and Oscillations in Metallic Poor Stars)

Özet: 
Güneş’in dış katmanlarının aktivitesi, “Güneş Rüzgârlarını” da oluşturur. Bu rüzgarlar Dünya’yı da etkileyerek insan yaşamına doğrudan etkide bulunabilmektedir. Diğer taraftan, sıcaklıktaki ve yıldızın dış katmanlarının (kromosfer ve korona) aktivitesindeki gözlenen artışa yol açan fiziksel süreçler hâla tam olarak anlaşılmış değildir. Son zamanlarda yer tabanlı veya uzay tabanlı gözlemler, ışınım yapmayan ısınma mekanizmaları fikrini desteklemektedir. Akustik ve manyetik dalga ısıtma mekanizmaları, Ca II H + K ve Mg II h + k salma çizgilerinin son zamanlardaki gözlemleriyle geniş ölçüde kabul görmekte ve onaylanmaktadır. Bu projede, özel bir sınıfa ait yıldızlar, Popülasyon I yıldızları ile benzer olarak Mg II ile Ca II çizgilerinde kromosferik aktivitelere sahip olan ve metalce fakir yıldızlar (Popülasyon II yıldızları) üzerinde çalışılacaktır. Bu aktivite, metal bolluğuna güçlü bir bağımlılık gösterir ve bu nedenle yıldızın yaşı ile de ilişkilidir. Böylece yukarıda da belirtildiği gibi projemizdeki hedeflerimiz; dış yıldız katmanlarını kontrol eden fiziği ve bağlı olarak çok çeşitli fiziksel parametrelerini anlamak, teorik ve gözlemsel olarak, metalce fakir tip yıldızların kromosferlerinin ısınmasını ve salınımlarını araştırmak, aktivite-yaş ilişkisini teorik olarak ortaya koymaya çalışarak, gözlemlerle karşılaştırmaktır. Projede; yurt dışından temin edilecek gözlemsel verilere ek olarak, bazı seçilmiş yıldızların da RTT150 ile Ca II H+K çizgilerinin tayfsal gözlemleri yapılacaktır.
-A +A