Nova patlamalarının fırsat gözlemleri

Özet: 
Nova patlamaları, çift yıldız sistemindeki beyaz cücenin yüzeyinde termonükleer reaksiyonlarının bir sonucu oluşur. Bu tip patlama olaylarının parlaklık genlikleri 20 kadire kadar ulaşmaktadır. Evrendeki şiddetli olaylardan biridir. Bu proje ile T100 teleskobu ile herhangi bir nova olayının çok bantlı fotometrisi yapılarak detaylı patlama ışık eğrisinin elde edilmesi planlanmaktadır. Bu projede uluslararası işbirliği çerçevesinde gözlemlerin yapılarak çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Detaylı ışık eğrilerinin elde edilmesi ve tayfsal gözlemlerin eklenmesi; nova patlama mekanizmasına, yığılmaya, patlama sürecine, evrimine ve sistemi oluşturan bileşenlerin yapısına dair bulguların elde edilmesine olanak tanır. TUG böylesine hızlıca çevrilebilecek başka bir teleskobun bulunmadığı bir coğrafi bölgede bulunmaktadır. Böylesi olayların yılda sadece birkaç kez keşfedildiği gözden kaçırılmamalıdır.
-A +A