Olası Nova Patlamalarının Fırsat Gözlemleri (The Target of Opportunity Observations Of Nova Explosions)

Özet: 
Nova patlamaları, çift yıldız sistemindeki beyaz cücenin yüzeyinde termonükleer reaksiyonlarının bir sonucu oluşur. Bu tip patlama olaylarının parlaklık genlikleri 20 kadire kadar ulaşmaktadır. Evrendeki şiddetli olaylardan biridir. Bu proje ile RTT150 teleskobu ile yeni keşfedilmiş bir novanın maksimum civarındaki longslit tayfının alınması planlanmaktadır. RTT150 ve farklı teleskoplardan temin edilecek tayfsal ve fotometrik verilerin birleştirilmesi; nova patlama mekanizmasına, yığılmaya, patlama sürecine, evrimine ve sistemi oluşturan bileşenlerin yapısına dair bulguların elde edilmesine olanak tanır. TUG böylesine hızlıca çevrilebilecek başka bir teleskobun bulunmadığı bir coğrafi bölgede bulunmaktadır. Böylesi olayların yılda birkaç kez keşfedildiği gözden kaçırılmamalıdır.
-A +A