Parlak GAIA Nesnelerinin Fotometrik Gözlemleri-II

Özet: 
Çok miktarda Gaia uyarıları gelmektedir. Uyarı verileri listesinden Gaia nesnelerinin değişkenliklerinin doğası ve sınıflamasına bakılarak içlerinden kataklismik yıldız olabilecek, nispeten parlak ve T60 - 2018D döneminde gözlenebilecekler seçilmiştir. Bu gözlem projesi ile seçilen nesnelerin tanıları için veri toplanacak, T100 ve RTT150 teleskoplarının iş yüklerini azaltmaya yönelik koordinasyon sağlanacaktır. Uzun dönemli çalışma olarak da T100 ve ROTSE3d ile filtresiz fotometrik gözlemleri (yörünge ve/veya süperhump periyotları, varsa örtülme tespiti ve ışık eğrisi), RTT150-TFOSC ile sönük yıldızların ışık eğrisi ve tayf analizi (polar tanısı) ve T60 gözlemlerinden de BVR parlaklıklarını belirliyoruz. Yeni Gaia nesnelerinin dönem ve süperhump periyotlarının literatüre kazandırılması sürdürülecektir.
-A +A