Rozet Bulutsusunun (Sh2-275 HII Bölgesi) tayfsal gözlemleri ve yüzey parlaklığının belirlenmesi ( Spectral observations of the Rosette Nebula (Sh2-275 HII Region) and determination of its surface intensity)

Özet: 
Bu proje çalışmasında, RTT150 teleskopunun coude çıkışında kullanılan DEFPOS tayfölçeri kullanılarak gökadamızın yıldızlararası ortamındaki iyonize olmuş hidrojen kaynaklarından biri olan ve yayılı durumda bulunan Rozet bulutsusunun (Sh2-275: Caldwell 49: LBN 949) yüzeyinden belirlenen 190 tane bölgeden (Tablo 1) Hα (6563Å) çizgi gözlemleri yapılacaktır. RTT150 teleskopunun coude çıkışına kullanılan DEFPOS tayfölçeri 4 açı dakikalık (4') çok dar görüş alanına sahip olduğundan seçili 190 bölgenin her biri 200 km/s (4.4Å) hız aralığında 4 açı dakikalık açısal çapa sahiptir. Görüş alanları oldukça düşük ve gazın Hα şiddeti de oldukça zayıf olduğundan gözlemlerde uzun poz süreleri (1200s-3600s) kullanılacaktır. Ölçülecek olan toplam 190 tayf için yaklaşık olarak 10 gecelik gözlem zamanına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle projeye 2020B gözlem zamanında da devam edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, çalışmada bulutsunun civarında bulunan dört ( NGC 2237, NGC 2238, NGC 2239, NGC 2246) bulutsu ve bulutsu ile bağlantılı dört yıldız kümesi (NGC 2186, NGC 2244, NGC 2252) hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Rozet bulutsusundan elde edilecek Hα tayflarının parlaklık değerleri APER ve SKY programları kullanılarak açıklık fotometrisi yöntemiyle Rayleigh (R) birimindeki VTSS haritasından elde edilen parlaklık değerleriyle karşılaştırılması yapılacaktır. 2019 yılı içinde bir tane yüksek lisans öğrencisi alarak bu projeye dahil edilecek ve proje tamamlandığında yüksek lisans öğrencisinin tezinin tamamlanacaktır. Ayrıca, elde edilen sonuçların yurtiçi veya yurtdışı dergilerde yayınlanması amaçlanmaktadır.
-A +A