Seçilen Cüce Novaların Işık Değişimi

Özet: 
Kataklismik değişen yıldızlar, geri tayf türü düşük kütleli yıldızdan beyaz cüceye kütle transferinin gerçekleştiği etkileşen çift yıldız sistemleridir (Warner 1995). Kataklismik değişenlerin bir yörünge hareketi boyunca ışık değişimlerini gözlemek, ışık değişimlerinin modellenmesi, beyaz cücenin, diskin, sıcak lekenin örtülmesi ve kısa dönemli çift sistemler olduklarından çift yıldız evrimi çalışmalarında önemlidir (Kalomeni et al. 2016). Yüksek lisans tez çalışması kapsamda kataklismik değişenlerden WZ Sge cüce novasının T100 teleskobu kullanılarak BVRI çok-renk ışık değişimlerinin elde edilmesi ve yörünge dönemi boyunca gerçeklesen böylesi ışık değişimlerine neden olan süreçlerin çalışılması hedeflenmektedir.
-A +A