Seçilen Manyetik Kataklismik Değişenlerin Uzun Dönemli Işık Değişimleri

Özet: 
Kataklismik değişenler, bileşenlerinden biri beyaz cüce diğeri ise geri tayf türü bir anakol yıldızı olan çift yıldız sistemleridir. Bu çalışmada kataklismik degişen yıldız sistemlerinin bir alt türü olan manyetik kataklismik degişenlerden bazı sistemler seçilerek, sistemlerin uzun dönemli madde aktarımı miktarlarindaki değişiminin hesaplanması ve böylece yığışma bölgesinde meydana gelen birtakim fiziksel süreçlerin bu gözlemler yardımıyla modellenmesi planlanmaktadır. Ayrica buradan elde edilecek sonuçların aynı sistemlerin çeşitli X-ışın veri arşivlerindeki gözlemler ile birlikte ele alınıp yorumlanması hedeflenmektedir.
-A +A