Seçilen nötron yıldızı bileşenli çift sistemlerin optik gözlemleri

Özet: 
Bu proje kapsamında nötron yıldızı bileşenli düşük kütleli ve büyük kütleli bazı X-ışın çiftlerinin uzun dönemli çok renk ışık değişiminin kaynağının araştırılması amaçlanmaktadır. Uzun ve kısa dönemlere sahip seçilen sistemlerde hem sıkışık cismin hem de bilesen yıldızın astrofiziksel süreçlerinin; başta bileşen yıldız üzerindeki yıldız aktivitesi olmak üzere, madde etkileşiminin evrime etkisi, yakınlık etkisi, açısal momentum kaybı vb. incelenmesi ve ani değişimler kaynaklı olası ışık değişimlerinin modellenmesinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek sonuçların doktora tez çalışmasının bir kısmında kullanılması planlanmaktadır.
-A +A