Seçilen Örten Wolf-Rayet Sistemlerinin Uzun Dönemli Gözlemi

Özet: 
Wolf-Rayet türü yıldızlar göreli olarak evrimleşmiş büyük kütleli tek veya çift durumunda olan, çok kuvvetli yıldız rüzgarları yolu ile yüksek kütle kayıp oranlarına sahip gök cisimleridir. Sahip oldukları tayf çizgisi biçimlerine göre alt sınıflara ayrılırlar (WN, WC, WO). Örten durumundaki Wolf-Rayet türü sistemler nadir bulunan sistemlerdir. Yüksek lisans tezi projesi kapsamında sunulan bu araştırmada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 60 cm Robotik teleskop kullanılarak seçilen örten Wolf-Rayet sistemlerinin uzun ve kısa dönemli ışık değişimleri araştırılacaktır. Gözlemleri tamamlanan sistemlerin hem yörünge ve fiziksel ögeleri elde edilecek hem de olası uzun dönemli değişimleri araştırılacaktır.
-A +A