Seçilen ötegezegenlerin beklenen yörünge dönemi kısalmalarının incelemesi

Özet: 
Bu proje kapsamında, kritik açısal momentumlarına göre yörünge dönemi azalması beklenen HAT-36b, WASP-103b ve WASP-135b ötegezegenlerin uzun dönem gözlemleri ile geçiş ortası zamanları hesaplanacak ve literatürde yayınlanan tüm geçiş ortası zamanları birleştirilerek gezegenlerin yörünge dönem değişimleri incelenerek dönem değişimine sebep olan fiziksel model(ler) ortaya konacaktır. Aynı zamanda gözlenen transit ışık eğrileri çözülerek, gezegenlerin geçiş parametreleri güncellenecektir.
-A +A