Seçilen β Lyrae Türü Örten Çift Yıldızların Tayfsal İncelenmesi (Spectroscopic Investigation of The Selected β Lyrae Type Eclipsing Binary Stars )

Özet: 
Çift yıldızların gözlemleri şüphesiz bize sağladığı bilgiler bakımından çok önemlidir. Yıldızlara ait temel parametreleri, en hassas şekilde sadece, çift yıldız gözlemlerinin analizinden elde edebiliyoruz. Tek yıldız çalışmalarından elde edilen parametre hataları, en iyi durumda yüzde beş civarında iken çift yıldız gözlemlerinden yüzde bir veya daha hassas hata paylarıyla kütle, yarıçap ve sıcaklık gibi bilgilere ulaşmak mümkün olabilmektedir. Bu hassasiyet, yıldız evrim modellerinin test edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu projede, çift yıldızların, özellikle yakın örten çift yıldızların, yapısını ve evrimini anlayabilmek için literatürde tayfsal verisi bulunmayan/eksik çift yıldızlar arasından seçilen birkaç β Lyrae türü örten çift yıldızın tayfsal gözlemleri yapılacaktır. Seçilen sistemler için elde edilen tayfsal verinin duyarlı analiz teknikleri (örneğin Çapraz Korelasyon, Korel vb.) kullanılarak analiz edilmesi; buradan, bileşen yıldızların dikine hızlarının elde edilmesi ve her bir sistem için tayfsal kütle oranlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje sonuçlarının ise, ulusal ve/veya uluslararası makale/sözlü bildiri çalışmalarına dönüştürülmesi hedeflenmekte; ayrıca, ileri ki dönemde başvurulması düşünülen BAP/TÜBİTAK destekli bir araştırma projesinin tayfsal veri kaynağı olarak kullanılması planlanmaktadır.
-A +A