Seçilmiş açık kümelerin CCD UBVRI gözlemleri - III

Özet: 
Seçilmiş açık kümeler T100'e bağlı SI CCD kamera kullanılarak UBV filtreleri ile gözlenecektir. Gözlenecek kümeler kameranın görüş alanı ile uyumlu olacak şekilde seçilmiştir. Gözlemlerden, kümelerin yapısal, astrofiziksel parametreleri ile kütle fonksiyonları ve toplam parlaklıkları tayin edilecektir. Alan yıldızlarının astrometrik analizi de yeni GAIA verileri kullanılarak yapılacak, bu analizlerden yıldızların kümeye üyelik olasılıkları ve uzaklıkları hesaplanacaktır. Sonuçlar yayımlanacak, yeterince küme verisi biriktikten sonra bu veriler Galaksimizin kemodinamik yapısının araştırılmasında kullanılacaktır. Her küme UBV filtrelerinde en az üçer kez ve alandaki yıldızların parlaklıklarına göre gerekirse her filtre için birkaç farklı poz süresi ile gözlenecektir. Poz süreleri T100 teleskobundaki aynı tür gözlemlerde edindiğimiz deneyimlere göre, gözlem sırasında belirlenecektir. Duyarlı fotometrik ölçümlere ulaşmak için fotometrik sönümleme katsayılarının ve standart fotometrik sisteme dönüşüm katsayılarının hesaplanması amacıyla çok sayıda standart yıldız alanı da gözlenecektir. Astrometrik ölçümler ve diğer hesaplar projemiz çerçevesinde geliştirmiş olduğumuz yazılımlar kullanılarak yapılacak, aletsel parlaklıklar IRAF ve SourceEXractor ile ölçülecektir.
-A +A