Seçilmiş Açık Kümelerin Fotometrik Gözlemleri

Özet: 
Literatürde az çalışılmış 7 adet kümenin CCD UBVRI gözlemleri elde edilecek. Küme yıldızlarının CCD UBVRI gözlemleri Gaia DR2 astrometrik ve radyal hız bilgileri ile birleştirilecek. Gaussian Mixture Model yardımıyla küme üyeleri tespit edilecek. Üye yıldızların astrofizik parametreleri (kızarma, uzaklık modülü, yaş) belirlenecek. U filtre gözlemleri kümelerin Z element bolluğu tayininde işe yarayacak. Üye yıldızların kinematik ve dinamik yörüngesel parametreleri (Rmax, Rmin, Zmax, ecc), kütle fonksiyonu, relaxation ve evrimsel zaman ölçekleri ve yapısal parametreleri tayin edilecek. Böylelikle kümelerin Galaksimizde Galaktik boylama göre dinamikel evrimi araştırılacaktır.
-A +A