Seçilmiş AGN’lerin uzun dönemli optik gözlemleri

Özet: 
Aktif galaktik çekirdeklerinde yer alan kuasarlarlardan alınan akı yoğunluklarının, radyo bölgeden gamma-ışını bölgesine kadar tüm dalgaboylarında günlük ve/veya yıllık dönemler içerisinde değişim gösterdiği bilinmektedir (bkz. Kurtanidze ve ark. 2003, Urry ve Padovani 1995). Kuasarlarda görülen kendine özgü bu akı değişimi ve bu tür sistemlerin çoklu veya tekli dalgaboylarında yapılan fotometrik gözlemleri sayesinde ışınım yapan bölgenin büyüklüğü ve yapısı hakkında bilgi edinilebilmekle birlikte merkez galaksi çekirdeğinin optik değişimi (optical variability) incelenebilir (bkz. Valtonen ve ark. 2016; Wagner ve Witzel, 1995). Bu nedenden dolayı, bu proje önerisiyle, seçilen bazı aktif galaksi çekirdeklerinin fotometrik gözlemlerinin yapılması ve elde edilen veriler aracılığı ile akı değişim zaman ölçeğinden yararlanılarak kaynakların büyüklükleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca elde edilecek olan ışık eğrisi biçimi ile kaynağın yapısı ve akı degişimine sebep olabilecek fiziksel mekanizmalar (örneğin relativistik vuru etkisi, birikme diski kararsızlığı, galaktik çekirdek aktivitesi vb.) üzerinde de çalışılacaktir. Gözlenecek kaynaklar seçilirken kaynakların radio-loud kuasar olmasına, radyo loblarının neredeyse gökyüzü düzlemi üzerinde olmasına, radyo yapılarının gökyüzü izdüşüm büyüklüklerinin büyük olmasına (H0=71 km/s/Mpc, WM=0.27, WV=0.73 kabulü ile 0.7 Mpc den daha büyük), fotometrik duyarlık açısından R süzgecinde 16 kadirden daha parlak kaynak olmalarına dikkat edilmiştir.
-A +A