Seçilmiş Algol Türü Çift Sistemlerin Fotometrik Analizi

Özet: 
Bu proje çalışmasında ihmal edilmiı Algol türü çift yıldızların fotometrik ve tayfsal gözlemlerini yapmak ve seçilen Algol türü çift yıldızların mutlak parametrelerinin belirlenmesi ve evrim durumlarının tartışılması hedeflenmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmamız TÜBITAK’a 1002 hızlı destek projesi olarak sunulmuştur. Sunulan projemizin tayfsal gözlemleri için TUG-TUBITAK Ulusal Gözlemevi’ne 18ARTT150-1279 numarali “Bazi Ihmal edilen örten çift yildizlarin tayfsal gözlemleri” basligiyla RTT150+TFOCS tayf çekerinde yapılmak üzere proje verilmiş ve halen tayfsal gözlemlerine devam edilmektedir. Ayrıca seçilen Algol türü çift yıldızların hava şartlarına bağlı olarak fotometrik gözlemlerinin yapılabılmesi ve ışık eğrilerinin zamanında tamamlanabilmesi için hem Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ulupınar Gözlemevi hem de TUG-TUBITAK Ulusal Gözlemevi’nden yararlanılması planlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda TUG T100 teleskobu kullanılarak seçilen Algol türü çift yıldızların ışık eğrilerinin zamanında bitirilmesi hedeflenmiştir. Gözlemleri tamamlanan sistemlerin, çok renk filtrelerde gözlenen ışık eğrileri ve elde edilen dikine hiz verileri kullaniılarak eş zamanlı olarak analiz edilecek ve sistemlerin mutlak parametreleri hesaplanarak, modern evrim yöntemleri ile evrim durumları tartışılacaktır. Böylece gözlemler ile kuramsal evrim modelleri test edilerek denetlenmiş olacaktır. Elde edilen sonuçlarin nitelikli uluslararası dergilerde yayınlanması planlanmaktadır.
-A +A