Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işıkölçümü

Özet: 
Bu gözlem projesinde, bazı örten çift yıldız sistemlerinin U, B, V, R, I bandlarında diferansiyel fotometrisinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Kraliçe takımyıldızından 4 ve Herkül takımyıldızından 5 olmak üzere toplam 9 uzun dönemli örten çift yıldız sistemi seçilmiştir. Seçim işlemi gözlem aletlerinin gözlenebilirlik koşulları ve sistemlere ait literatür çalışmaları göz önünde tutularak gerçekleştirilmiştir. Çift yıldız sistemlerinin fotometrik gözlemleri TUG T60 teleskobuyla gerçekleştirilecektir. Fotometrik gözlemlerin yanında, çift sistemlere ait radyal hız eğrileri, Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü'ne ait TUG Bakırlıtepe Yerleşkesi'nde bulunan AUT-60 teleskobuyla elde edilecektir. Fotometrik gözlemler sonucunda elde edilen ışık eğrileriyle tayfsal gözlemlerden belirlenecek radyal hız eğrileri birlikte çözülerek sistemlerin yörünge parametreleriyle astrofizik mutlak parametreleri hesaplanacak ve literatüre kazandırılacaktır.
-A +A