Seçilmiş Galaktik Gezegenimsi Bulutsuların Tayfsal İncelenmesi (Spectral Investigation of Selected Galactic Planetary Nebulae)

Özet: 
Bu proje kapsamında Galaksimiz içerisinde yer alan aşağıdaki kriterlere göre seçilmiş 10 muhtemel gezegenimsi bulutsu olarak kataloglanmış kaynağın gözlemlerinin yapılması planlanmıştır. Kriterler: • TUG’dan gözlenebilen (Dec > -15) • Açısal büyüklüğü 0.05 - 10 açı saniyesi aralığında olan • Muhtemel gezegenimsi bulutsu (Possible Planetary Nebulae) olarak kataloglanmış (HASH PN Databasse 4.6) Seçilen gezegenimsi bulutsu adaylarının yapılacak tayf gözlemleriyle gezegenimsi bulutsu olup olmadıkları (H II bölgeleri, Süpernova kalıntıları, simbiyotik yıldızlar, kataklismik değişen yıldızlar vb.) literatürde bilinen yayınım çizgi oranları kriterlerine bakılarak belirlenmeye çalışılacaktır. Doğrulanan kaynakların elektron yoğunlukları ve sıcaklıkları, merkezi yıldızları hakkında bilgiler elde edilerek doğası araştırılacaktır.
-A +A