Seçilmiş İkiz Çift Yıldız Sistemlerinin Analizi (Analysis of Selected Twin-Binary Systems)

Özet: 
Bu çalışmada, ASAS katalogunu kullanarak belirlemiş olduğumuz ikiz çift yıldız olarak da adlandırılan kütle oranları (q) ~ 1'e yakın olan örten çift yıldız sistem adaylarının fiziksel parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmektedir. RTT150 ile yapılacak olan gözlemlerle aday ikiz çift yıldızların farklı evrelerde dikine hız değerleri elde edilecek ve bu dikine hız değerleri kullanılarak aday ikiz çift yıldızların yörünge parametreleri elde edilecektir. Yörünge parametreleri belirlenen aday ikiz çift yıldızların, ASAS katalogundaki ışık eğri verileri ile ortak çözüm yapılarak aday ikiz çift yıldız sistemlerinin fiziksel parametreleri elde edilmiş olacaktır. Bu çalışma ile beraber daha önce yapılmamış olan bir ikiz çift yıldız fiziksel parametre veritabanı oluşturularak literatüre kazandırılması planlanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olan UBT60 teleskobu ile parlaklığı 10.5 kadir'e kadar olan sistemlerin tayfları elde edilebilmektedir. Bundan dolayı bu proje için gözlenecek olan aday sistemlerin genellikle parlaklıkları 10.5 kadirden daha sönüktür. Ancak, kısa periyotlu aday sistemlerin dikine hız değerlerinin daha güvenilir elde edilebilmesi için poz sürelerinin kısa tutulması gerektiğinden RTT150' ye verilecek olan bu projede 10.5 kadirden parlak ve kısa periyotlu bazı aday sistemlerin tayflarının da elde edilmesi hedeflenmektedir.
-A +A