Seçilmiş Örten Çift Yıldızların Optik Gözlemleri

Özet: 
Bu proje kapsamında seçilmiş olan örten çift yıldızların U, B, V, R, I bantlarında diferansiyel fotometresi yapılacaktır. Seçilmiş yıldızların fotometrik gözlemleri TUG T60 teleskobu ile yapılacaktır. Işık eğrilerinin tutulma evrelerinde yeterli veri alınamaması durumunda T60 gözlemlerine ek olarak Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü'ne ait olan AUT-25 teleskobu ile eksik evreler tamamlanmaya çalışılacaktır. Fotometrik gözlemlere paralel, seçilmiş yıldızların radyal hız eğrileri, Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü'ne ait TUG Bakırlıtepe Yerleşkesi'nde konuşlanmış AUT-60 teleskobu ile elde edilecektir. Gözlemleri tamamlanmış çok bantlı fotometrik ışık eğrileri ve radyal hız eğrileri birlikte çözülerek sistemlerin yörünge parametreleri ile astrofizik mutlak parametreleri elde edilecektir.
-A +A