SRG/ART-XC ve RTT150 İşbirliği: Galaktik X-ışın Çiftlerinin Fotometrik ve Tayfsal Gözlemler Aracılığıyla Tanımlanması

Özet: 
X-ışın çifti olarak tespit edilen bir kaynağa ait fiziksel mekanizmaları anlayabilmenin yolu, sistem bileşenlerine ait tüm verilerin bir bütün halinde doğru ve eksiksiz bir şekilde incelenmesinden geçmektedir. Bu nedenle resmin bütününü görebilmek adına çiftin optik bileşeninin bulunması, tayf ve ışınım gücü karakterinin ortaya çıkarılması gerekir. SRG/ART-XC gözlemleriyle tespit edilecek kaynakların önemli bir bölümünün X-ışın çiftleri olacağı bilinmektedir. Bu nedenle TFOSC kullanılarak yapılacak optik bileşen tanımlama çalışmalarının SRG-RTT150 işbirliği süresince (veriler gelmeye başladıktan sonra) izlenecek metodun temelini oluşturacağı açıktır. Bu bağlamda, SRG/Galaktik X-ışın Çiftleri çalışma grubu olarak optik bileşeni bulunmamış bazı Galaktik X-ışın çiftlerinin SRG hazırlık gözlemleri süresince inceleyerek, tanımlama işleminin sistematik bir düzende yapılabilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.
-A +A