Süpernova Adaylarının Takip Gözlemleri

Özet: 
Tip Ia süpernova patlamaları, beyaz cüce bileşenli bir çift yıldız sisteminde, yoldaşından madde transferi sonucu oluşan astronomik olaylardır. Astrofizik açısından, gerek evrenin genişliyor oluşunun göstergesine olan katkıları, gerekse standart kaynak olarak kullanılmaları açısından büyük önem taşımaktadırlar. Literatürde patlama öncesi, sırasi ve sonrasına sahip ışık eğrileri oldukça az sayıdadır. Bu proje ile Gaia alarmları, ATLAS, ASAS-SN, iPTF, OGLE, LOSS taramaları ile anlık yayınlanan alarmlar arasından TUG T60 olanakları ile gözlemlenebilir süpernova adaylarının uzun dönemli ışık değişiminin elde edilmesi hedeflenmektedir. Sadece Gaia alarmları bugüne kadar toplamda 900’ün üzerinde süpernova adayı alarm yayınlamıs olup, bunların 152’si yapilan devam eden tayfsal çalışmalar ile tip Ia olarak tanımlanmıştır. ASAS-SN, iPTF ve OGLE ile yapilan alan taramaları da aynı şekilde tip Ia süpernova adaylarını da yayınlamaktadır. Proje kapsamında elde edilecek ışık eğrileri ile literatüre yeni süpernovalar fotometrik olarak tanımlanacağı gibi, bu objelerin ışık eğrilerinin göstereceği benzerlik/farklılıklar da çalışılacaktır. Yapılacak olan çalışma yürütücünün doktora tezi kapsamında kullanılacaktır.
-A +A