Sürekli radyo emisyonu ile keşfedilmiş Süpernova Kalıntısı (SNK) adaylarının optik bölgede tespiti

Özet: 
Anderson ve ark. (2017) tarafından THOR (Samanyolu Galaksisinin HI, OH, rekombinasyon çizgi araştırması) ve VGPS (VLA Galaktik Düzlem Araştırmasının 1.4 GHz sürekli radyo verisi) verileri kullanılarak yaptıkları taramalar sonucunda 76 yeni galaktik SNK adayı tespit edilmiştir. Bu adaylar daha önceden bilinen Green kataloglarında bulunan SNK’lara kıyasla daha küçük açısal büyüklüğe (6.4’ ± 4.7’ ila 11.0’ ± 7.8’ arasında) sahiptir (Green 2009, 2014, 2015). Anderson ve ark. (2017) duyarlı radyo sürekli emisyon verilerinin daha fazla sayıda SNK adaylarının belirlenmesinde kullanılabileceğini göstermiş ve radyoda bulunan SNK’ların çoklu dalga boyu (MIR, optik) gözlemleriyle de araştırılmasını önermiştir. Bu adayların tüm bölgelerde birer SNK oldukları doğrulanırsa, radyo bölgesi taramasında kullandıkları metod, bilinen galaktik SNK sayısını iki katına çıkaracaktır. Bu projede T100 teleskobu ile dar band Hα (λ6563) ve [SII] (λλ6716/6731) filtrelerini kullanarak Anderson ve ark. (2017) tarafından bulunan yeni radyo kaynaklarını gözlemleyip olası optik yayınımlarını tespit etmeyi hedeflemekteyiz. Böylece bu yeni galaktik SNK adaylarını ilk defa bu proje ile optik bölgede tanımlamış ve doğrulamış olacağız.
-A +A