TUG-H18 örneklemeden M-tipi asteroitlerin araması (Searching for M-type asteroids from TUG-H18 sample )

Özet: 
2014B ve 2015A gözlem dönemlerinde asteroit araştırmalarına uyumlu TFOSC-WP (Wollaston Prizma) polarimetresi ile yapılan testler başarılı bir şekilde tamamlanmıştır [1]. Testler sonucunda polarimetrenin cihazsal parametreleri ve hassasiyetleri ortaya çıkarılmıştır. 2016A ve 2016B (16ARTT150-944) gözlem dönemlerinde ise Dünya’ya Yakın Asteroit (DYA)'lerin albedo tarama işlemlerine başlanmıştır. 2017A döneminde, 17ARTT150-1134 numaralı proje ile Fırsat Gözlemleri (FG) çerçevesinde başvuru yapılmıştır. FG kapsamındaki gözlemlerden istenen sonuç alınmamıştır. Yapılan gözlemler sonucunda 23 tane DYA’nın albedo, çap ve taksonomisi elde edilmiş ve metal bolluğuna sahip (M türü) 2 tane asteroid aday olarak seçilmiştir (Sunum “Studies of physical parameters of kilometer sized Near Earth Asteroids by the RTT-150 telescope” XXXth IAU General Assembly kongresinde kabul edildi ve 'FM1: A Century of Asteroid Families' bölümünde sunulacak). RTT150 için geliştirilmekte olan MOS (Multi Object Spectroscopy) projesi ön sonuçlarına göre elde edilen tayflarda 1 mikron dalgaboyuna kadar ulaşılabildiği görülmüştür (TUG-RTT150 işbirliği III toplantıda İ.Hamitoğlu’nun sunumu [8]). Tayfın bu bölgesinde M-tipi asteroitlerin tayfları parlak ve çizgiler daha iyi belirlenebilmektedir. Böylece DYA’ların albedosunun polarimetrik yöntemle taraması sayesinde, M-tipi adaylar tayfsal yöntemle belirlenebilir. Bunun için JPL’in HORIZONS aracı kullanarak mutlak parlaklık H
-A +A