TUG-H18 Yer’e Yakın Asteroitlerin Mutlak Parlaklık Taraması

Özet: 
Bu proje ile seçilen Yer'e Yakın Asteroitler'in (YYA) yakın geçişleri esnasında fotometrik gözlemleri yapılarak, mutlak parlaklık (H), dönme periyodu (P), geometrk şekil, albedo ve dolayısıyla fiziksel büyüklüklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilen bu bilgiler sayesinde YYA'ların popülasyon modellerinin çıkarılması, Dünya’daki yaşam için potansiyel tehlike oluşturabilecek asteroitlerin belirlenmesi, yakın gelecekteki yeni maden kaynaklarının tespit edilmesi ve sınıflandırılması hususunda önemli bulgular elde edilecektir.
-A +A