Türleri ve Doğaları Henüz Çözülmemiş CP Psc ve V447 Cyg’nin Fotometrik Gözlem ve Analizleri

Özet: 
Önerilen projenin temel amacı, değişim türü ve karakterinin belirlenmesi yıldız evrimi açısından oldukça önemli olan ve henüz detaylı olarak gözlenip analiz edilemeyen iki örten çift yıldızın (CP Psc ve V447 Cyg) ışık eğrilerinin mevcut olanaklar ile elde edilip, çözümünün yapılmasıyla elde edilecek sentetik eğri ile gözlemler arasındaki fark alınarak elde edilecek artıkların analizi ile bileşen yıldızların doğası net olarak ortaya konulacaktır. Bu iki sistemin doğasının ortaya çıkarılmasıyla ileri ki yıllar için geliştirecek geniş ölçekli projelerinde kullanılacak örneklerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Bu amaca ulaşmak için izlenecek yöntem de göz önüne alınarak projede üç hedef belirlenmiştir. Bu hedefler; 1) İlk olarak, her iki sisteme ilişkin literatürde eksik olan çok renk ışık eğrileri elde edilecektir. Tutulmalar dışı değişimin nedenin anlaşılabilmesi için karşılaştırma yapılabilecek zaman boşlukları ile ışık eğrileri farklı zamanlarda bir kaç kez elde edilmesi hedeflenmektedir. 2) Her iki sistem için farklı gözlem sezonlarında elde edilen ışık eğrileri arasından, tutulmalar dışı değişimin en az baskın olduğu ışık eğrileri kullanılarak sistemlerin çok renk ışık eğrisi analizi yapılacaktır. Bu analizler sonucunda, her iki sisteme ait fiziksel parametreler elde edilmiş ve bu parametreler yardımıyla sistemlerin geometrik etkilerinden kaynaklanan ışık değişimlerinin sentetik olarak elde edilmesi hedeflenmektedir. 3) Her iki sistem için elde edilen sentetik eğriler kullanılarak, farklı zaman aralıklarında elde edilen ışık eğrilerinden farklar alınarak, sistemlerin tutulmalar dışı (geometrik etkiler haricindeki) değişim gösterip göstermedikleri, gösteriyorlarsa bu değişimin belirlenmesi hedeflenmektedir. Bu üç hedefe ulaşıldığı takdirde, iki sistem için de literatürde tartışmalı olan değişim türleri ve nedenleri açıklığa kavuşturularak; sistemler benzeri davranış sergileyen diğer sistemlerle karşılaştırılacaktır.
-A +A