A türü yıldızlarda görülen kimyasal bolluk anormalliklerinin araştırılması

Özet: 
A-tayf türünden yıldızların atmosfer parametrelerinin kimyasal bollukları üzerindeki etkisinin incelenmesi amacıyla düşük dönme hızına sahip 8 yıldızın yüksek çözünürlüklü ve yüksek S/N oranına sahip tayflarına ihtiyaç duymaktayız. Tayfsal gözlemler COUDE Echelle tayfçekeriyle 4000-8000 A dalgaboyu aralığında gerçekleştirilecektir. S/N oranının artırılması için ~6 kadir parlakalığında olan yıldızların gözlemleri 3600 saniyelik poz süresiyle ikişer defa gerçekleştirilecektir. Kalibrasyon görüntülerinin (bias, dark, flat, Th-Ar) elde edilmesi ve yıldızların koordinatları göz önünde bulundurulduğunda Ekim’de iki gecelik gözlem zamanı talep edilmektedir. Elde edilen bu tayflar ile yıldızların element bollukları belirlenecektir. A-tayf türünden yıldızlar Güneş benzeri bolluklara sahip olabilirken, bazı durumlarda da kimyasal anomaliler gösterebilirler. Metalik çizgili yıldızlar ve Civa-Mangan yıldızları kimyasal anormalilere sahip olan türlendendir. Kimyasal anomalilere sahip yıldızların normal A-yıldızlarından olan farklarının belirlenmesi onlardaki tuhaf bolluklara sebep olan mekanizmanın ne olduğunun anlaşılması bakımından önemlidir.
-A +A