Yakın Çift Sistemlerin Fiziksel Parametrelerinin Elde Edilmesi (Obtaining Physical Parameters of Close Binary Systems9

Özet: 
Bu projede geçmiş yıllarda Ankara Üniversitesi Gözlemevi ve San Pedro Martir (Meksika) Gözlemevi’nde fotometrik gözlemleri yapılıp ışık eğrileri elde edilmiş olan yakın çift sistemlerin dikine hız eğrisi gözlemleri gerçekleştirilecektir. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde RTT150 teleskobu ve TFOSC tayfçekeri kullanılarak elde edilecek tayfların, literatürdeki tayf kütüphanelerinde yer alan standart yıldız tayfları ile karşılaştırılarak sistemlerin tayf türlerinin belirlenebilmesi ve tayfsal gözlemlerden elde edilecek dikine hız eğrilerinin önceden elde edilen ışık eğrileri ile eş zamanlı çözümünden sistemlerin fiziksel parametrelerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Sonuçların uluslararası literatüre kazandırılması projenin nihai hedefidir.
-A +A