Yakın Galaksilerde Süpernova Kalıntılarının ve HII Bölgelerinin Optik Araştırılması

Özet: 
Bu projenin en onemli amacı, yakın galaksilerdeki olası süpernova kalıntıları (SNRs) ve HII bölgelerinin varlığını dogrulamak ve bununla birlikte yeni SNRs ve HII bölgelerinin keşfedilmesi amacıyla dar-band [SII], Halpha ve red continuum filtrelerini kullanarak optik araştırılmasını yapmaktır. Bu amaç ile 5 galaksi belirlenmiştir, bu sistemlerin az araştırılmış olması gözlemlerimizin ve yeni keşiflerin önemini ortaya koymaktadır. Her galaksinin de gözlemleri, SNRs'nin evrimini ve bulundukları ortamın yapısını anlamamız açısından cok büyük bir önem teşkil etmektedir.
-A +A